Felhasználói feltételek

Szolgáltatási feltételek

A jelen dokumentum egy polgári jogi Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) közted és a Passive Apps Kft. (a továbbiakban: Passive Apps) között.

A Passive Apps üzemelteti jelenlenleg a www.kaligabor.hu, www.momstimeapp.com, www.momstimeapp.hu oldalakat, valamint a Mom’s Time andorid és ios alapú (a továbbiakban: Oldalak) alkalmazásokat. Az Oldalak, valamint bármely, a jövőben a Passive Apps tulajdonát és/vagy résztulajdonát és/vagy működése alá tartozó bármilyen alkalamzás és/vagy honlap megnyitásával és/vagy letöltésével és/vagy bármilyen használatával taggá válsz ( a továbbiakban: Tag) és elfogadod és magadra nézve kötelezőnek ismered el a jelen Megállapodás feltételeit minden esetben. A Passive Apps lehetőséget biztosíthat, hogy a Tagok bizonyos szolgáltatások igénybevételekor tagásot (a továbbiakban: Tagságot) kapjanak.

Ha te nem egyzel bele a a jelen Megállapodás feltételeibe, akkor ne nyisd meg és/vagy töltsd le és/vagy bármilyen módon használd az Oldalakat.

A Szolgáltatások meghatározása

A Szolgáltatások többek között a következőkből állnak:

 • információs anyag(ok) és/vagy tananyag(ok)hoz való hozzáférés biztosítása
 • marketingtanácsadás,
 • reklámügynöki tevékenység,
 • kiskorú gyermek(ek)kel rendelkező édesanyák és/vagy nevelők felé történő ajánlás és/vagy közvetítés és/vagy tanácsadás,
 • ezek egyikéhez, vagy többjéhez kapcsolódó vagy ezektől független termékértékesítések
 • és a Passive Apps nevében kínált bármely fizetős szolgáltatás(ok)

(a továbbiakban: Szolgáltatások).

Te visszavonhatatlanul beleegyez abba, hogy a Oldalak bármelyikén elérhető információs és/vagy ingyenes tananyag(ok) és/vagy fizetős tananyag(ok) és vagy bármilyen szolgáltatás a Passive Apps tulajdonjogát képezik és ahhoz, azokhoz te tulajdonjogot nem, csak és kizárólag elérést, hozzáférést kapsz akkor is, ha fizettél azért, hogy használhass, láthass közülük bármennyit.

A Passive Apps arra is fenntartja a jogot, hogy bármely Szolgáltatások nyújtását beszüntesse. Te tudomásul veszed, hogy a Passive Appsnek joga van olyan Szolgáltatásokat is beszüntetni, amiért Te korábban fizettél, és visszavonhatatlanul kijelented, hogy ilyen eset(ek)ben semmilyen körülmények között sem tartasz igényt kártérítésre.

A Passive Apps saját döntése szerint további Szolgáltatásokat is kínálhat, illetve módosíthatja bármely szolgáltatását, vagy annak bármely tartalmi elemét és jelen Megállapodás ezen további vagy módosított Szolgáltatásokra is irányadó. A Passive Apps fenntartja a jogát arra, hogy harmadik személyek termékét és/vagy szolgáltatását is közvetítse.

A jelen Megállapodás módosításának joga

A jelen Megállapodást a Passive Apps saját döntése alapján módosíthatja. Ha te a módosítások után is folytatod a Szolgáltatások igénybevételét, akkor ez a módosított Megállapodás elfogadásának minősül a részedről.

Kizárólag felnőtt felhasználók részére

A szolgáltatásra csak 18. életévét betöltött személy regisztrálhat. Te kijelented és felelősséget vállalsz azért, hogy legalább 18 éves vagy, rendelkezel a jelen Megállapodást megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges jogosultsággal, felhatalmazással és cselekvőképességgel.

Büntetett előélet

A Szolgáltatásokhoz történő hozzáféréssel kijelented, és felelősséget vállalsz azért, hogy nem ítéltek el bűncselekmény miatt és/vagy nem vagy köteles kormányzati hivatalnál önmagadat szexuális bűncselekmény elkövetőjeként nyilvántartásba vetetni. A Passive Apps fenntartja a jogot, hogy bárhogy ellenőrizze a büntetett előéletet annak igazolása érdekében, hogy betartod a jelen Megállapodást. A jelen feltételek elfogadásával felhatalmazást adsz ilyen ellenőrzésre.

Felelősség a megadott adatokért

Teljes felelősséget vállalsz a kövtkezőkért:

– a Szolgáltatásokba általad (vagy általad megbízott harmadik fél által történő) bevitt minden információért és tartalomért;

– a Szolgáltatásokon keresztül általad (vagy általad megbízott harmadik fél által történő) posztolt, átadott, közzétett minden információért és tartalomért;

– más Tagokkal a Szolgáltatásokon keresztül bonyolított kommunikációért.

Személyi biztonság

A Szolgáltatások igénybe vételével természeténél fogva együtt jár személyes adatok megosztása a regisztrált Tagok között. Nyomatékosan felhívjuk figyelmedet, hogy rendkívüli körültekintéssel járj el, ha másokkal, illetve bármely más felhasználóval megosztasz bármilyen, személyi azonosításra alkalmas adatot. A Passive Apps nem biztosítja, és nem is biztosíthatja azt, hogy az te  számodra biztonságos közvetlen kapcsolatba lépj bárkivel, akivel a Szolgáltatásokon keresztül ismerkedtél meg. Ha úgy érzed, hogy bárki zaklat téged vagy személyes adatokat egyéb jogellenes célra használ fel, azt javasoljuk, hogy először az illetékes bűnüldöző szervet tájékoztasd, majd lépj a Passive Apps-tel kapcsolatba.

Semmilyen esetben sem tartozik a Passive Apps a közvetlen, közvetett, általános, speciális, jóvátételi, következményes és/vagy esetleges kártérítési felelősséggel a te, vagy más személy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos cselekményére alapítva vagy azzal kapcsolatosan, ideértve többek között a testi sértést, érzelmi sérülést, illetve bármely olyan kárt, amely bármely módon Tagokkal, vagy a Szolgáltatásokon keresztül egyébként megismert személyekkel való kommunikáció vagy találkozás következménye.

Ezzel összhangban vállalod, hogy valamennyi, más regisztrált Taggal vagy a Szolgáltatásokon keresztül egyébként megismert személlyel való bármely interakció során megteszed az ésszerű óvintézkedéseket, és a lehető legelővigyázatosabban jársz el, különösen, ha úgy döntesz, hogy személyesen találkozol ezen regisztrált Taggal vagy személlyel.

Tudomásul veszed és beleegyezel, hogy a Passive Apps nem vállal garanciát sem kifejezetten, sem ráutaló magatartással az általad a Szolgáltatásokon keresztül megismert személyek előéletéért.

Pénzügyi adataidat (pl. bankkártya- vagy bankszámlaszámodat) például soha, semmilyen körülmények között ne add meg senkinek.

Kockázatvállalás és óvintézkedések

A Szolgáltatások használatakor magadra vállalsz minden kockázatot, ideértve többek között a másokkal interneten vagy offline végzett bármilyen interakcióval, ideértve a személyes találkozásokat is, és azzal kapcsolatos minden kockázatot. Vállalod, hogy az Oldalak használatakor minden esetben megteszed a szükséges óvintézkedéseket.

Tagságigénylés

A jelentkező Tagoknak vagy engedélyezniük kell a Passive Apps részére, hogy személyes adataikat harmadik oldalról a Passive Apps átvegye, vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó űrlapot kell kitölteniük.

Az űrlap kitöltése nem garantálja, hogy Tagsági meghívót kapsz, azaz, hogy használhatod az Oldalakat és/vagy azokon belül bizonyos Szolgáltatásokat.  A Passive Apps a Tagsági meghívó kiadására vonatkozó döntéskor figyelembe veheti a jelentkező Tag tulajdonságait.

A Passive Apps fenntartja a jogot a jelentkező Tagoknak az igénylési eljárás során történő interjúztatására, illetve bármely jelentkező eltanácsolására bármely olyan oknál fogva, amelyet a Passive Apps fontosnak tart a jelentkező tulajdonságait tekintve.

A Passive Apps fenntartja továbbá a jogot, hogy a Tagságot bármikor visszavonja.

A Passive Apps nem köteles megjelölni az okot, amiért egy jelentkező Tag Tagságigénylését elutasította.

A Passive Apps semmilyen módon nem szűri a leendő regisztrált Tagok szellemi képességeit, büntetett előéletét, illetve nem ellenőrzi a Tagok előéletét, sem pedig a jelentkezés során tett állításaik igazságtartalmát.

Jogsértések bejelentése

Ha azt tapasztalod, hogy bármely módon megsérted a jelen Megállapodást, ezt azonnal köteles vagy jelenteni a Passive Apps-nek.

A Passive Apps  joga tartalom eltávolítására

A Passive Apps jogosult, de nem köteles figyelemmel kísérni az általad, a Szolgáltatásokban leadott vagy posztolt, közzétett, láthatóvá vált információkat vagy anyagokat. A Passive Apps jogosult bármely olyan információt vagy anyagot eltávolítani, amely saját döntése szerint megsérti vagy sértheti az irányadó jogszabályokat vagy a jelen Megállapodás kifejezett rendelkezését vagy szellemiségét, illetve bármely harmadik fél kérésére, vagy bármely egyéb okból saját belátása szerint.

Posztolási és bármely más, az Oldalakon történő kommunikációs korlátozások

Tilos a Szolgáltatásokban olyat posztolni, olyan tartalmat (vagy arra mutató linket) másnak továbbítani vagy kommunikálni, illetve az Oldalakon vagy a Szolgáltatásokon keresztül olyan tevékenységet folytatni, amely:

 • rasszizmusra, előítéletességre vagy bármely csoport vagy személy elleni gyűlöletre vagy bármilyen fizikai erőszakra buzdít;
 • amelynek célja vagy eredménye az Oldalak vagy a Szolgáltatások bármely más felhasználójának zaklatása, bosszantása, fenyegetése vagy megfélemlítése;
 • amely hírnévrontó, valótlan, bántó, obszcén, alpári, sértő, szexuális célú, obszcén vagy egyébként kifogásolható;
 • más jogvédett tartalmát tartalmazza (pl. zenét, filmet, videót, fotót, képet, szoftvert, stb.), előzetes engedélykérés nélkül;
 • más személyt ábrázoló videó, hangfelvétel, fotó vagy kép, az illető (vagy kiskorú esetében gondozója) beleegyezése nélkül;
 • tiltott vagy jogellenes tevékenységre buzdít vagy ilyet tesz lehetővé, például tiltott fegyverek vagy kábítószer készítésére vagy vásárlására, más személyi jogainak megsértésére, más bántására vagy zaklatására, más személyes adatainak beszerzésére, számítógépes vírus létrehozására vagy terjesztésére, illetve másolásvédelmi eszközök kijátszására vonatkozó utasítások;
 • amelynek célja a Szolgáltatások más felhasználóinak kijátszása, becsapása vagy megtévesztése;
 • amely vírust, időzített bombát, trójait, közleményeket törlő programot („cancelbotot”), férget vagy egyéb veszélyes vagy káros kódot, komponenst vagy eszközt tartalmaz;
 • politikai mozgalomban, vallásban vagy szektában való részvételre, vagy ilyen támogatására buzdít;
 • más személyes adatát terjeszti, az adott személy beleegyezése nélkül, illetve más személy személyes adatait gyűjti vagy beszerzését célozza kereskedelmi vagy jogellenes célra;
 • nem tartozik a témához („off-topic”), értelmetlen vagy egyébként az a célja, hogy másokat zavarjon az Oldal élvezetében;
 • bármely személyt vagy jogalanyt megszemélyesít vagy ilyennel való társulásról, kapcsolatról vagy közösségről egyébként hamis látszatot kelt;
 • szerencsejátékra buzdít vagy szerencsejátéknak vagy hasonlónak a részét képezi; – szkripteket, „bot”-okat vagy egyéb automatizált technológiát alkalmaz az Oldalak vagy a Szolgáltatások eléréséhez;
 • az Oldalakat vagy a Szolgáltatásokat levélláncokhoz, kéretlen e-mailek küldésére, illetve szpemmelésre használja;
 • bármely 18 év alatti személyről személyes adatot gyűjt vagy ezek beszerzését célozza;
 • vagy bármely módon szpemmelésre, spimmingre, adathalászatra, trollkodásra vagy hasonló tevékenységre kerül felhasználásra, vagy ilyennel kapcsolatos.

Hamis információk tilalma

Tilos a Passive Apps vagy bármely más felhasználó számára valótlan, félrevezető vagy hamis információt megadni. Ha a Passive Apps-nek vagy más felhasználónak az általad megadott adat utóbb valótlanná, félrevezetővé vagy hamissá válik, köteles vagy a változásról a Passive Apps-et haladéktalanul értesíteni.

Ellenőrzési jog és figyelemmel kísérési kötelezettség hiánya

Tudomásul veszed és beleegyezel, hogy a Passive Apps nem köteles előre szűrni, ellenőrizni, figyelemmel kísérni vagy szerkeszteni amTagok által posztolt tartalmakat, és a Passive Apps nem felelős a mások által biztosított tartalomért. Tudomásul veszed és beleegyezel azonban abba is, hogy a Passive Apps jogosult, de nem köteles bármely olyan tartalmat ellenőrizni, szerkeszteni, illetve törölni, amely saját megítélése szerint:

 • jelen feltételekbe ütközik;
 • sértő, sokkoló, nem biztonságos vagy jogszerűtlen lehet;
 • vagy más regisztrált Tag vagy harmadik fél bármely jogát sérti.

Hirdetés és kereskedelmi felhívás tilalma

Tilos az Oldalakon vagy a Szolgáltatásokon keresztül hirdetni, illetve bármely Tagot arra buzdítani, hogy bármely terméket vagy szolgáltatást megvásároljon vagy eladjon. Tilos levélláncok, kéretlen e-mailek vagy szpem továbbítása más felhasználóknak. Ha te a jelen alpont feltételeinek megszegésével emailezel, „szpemmelsz” vagy bármilyen egyéb kéretlen levelet küldesz vagy posztolsz a Szolgáltatásokon keresztül, tudomásul veszed, hogy ezzel a Passive Apps-nek jelentős kárt okoztál, amelynek mértékét azonban rendkívül nehéz megállapítani. Ezen károkozás méltányos megbecsléseként büntetőjogi felelősséged teljes tudatában vállalod, hogy minden ilyen, a Szolgáltatásokon keresztül küldött, kéretlen kommunikációért, darabonként 10 000 Ft-ot fizets a Passive Apps-nek.

Tagok blokkolása

A szolgáltatás integritásának megőrzése érdekében a Passive Apps fenntartja a jogot, hogy Tagokat saját döntése alapján bármikor kizárjon az Oldalakról, indoklás nélkül. Ezt a Tagok jelen felhasználói feltételek elfogadásával tudomásul veszik abban az esetben is, amennyiben bármelyik Passive Apps szolgáltatásért fizettek volna. Ebben az esetben visszavonhatatlanul lemondanak az ellenérték visszakéréséről.

A Társaság munkavállalói és ügynökei zaklatásának tilalma

Tilos a Passive Apps-nek a Szolgáltatások bármely részének a te számodra történő nyújtásában részt vevő munkavállalóját vagy ügynökét zaklatni, bosszantani, megfélemlíteni vagy fenyegetni. A Passive Apps munkavállalójával folytatott kommunikáció során tilos bántóan, obszcénül, alpárian, sértően, szexista módon, fenyegetően, zaklatást megvalósító, rasszista vagy egyébként oda nem illő módon viselkedni. A te és a Passive Apps munkatársai közötti telefonbeszélgetéseket, és egyéb kommunikációkat minőségbiztosítási céllal a Passive Apps rögzítheti. Ha a Passive Apps úgy ítéli meg, hogy a Passive Apps bármely munkavállalójával szemben te bármikor fenyegetően vagy sértően viselkededtél, a Passive Apps fenntartja a jogot a Tagságod azonnali megszüntetésére,  te  pedig nem leszel jogosult a fel nem használt előfizetési díj visszatérítésére.

Harmadik fél honlapjai és nyeremények

Az Oldalak vagy harmadik felek linkeket vagy egyéb hozzáférést biztosíthatnak más Oldalakhoz vagy forrásokhoz az interneten. Ezen túlmenően bizonyos akciók során jogosult lehetsz bizonyos jutalmak vagy nyeremények beváltására. A Passive Apps-nek nincs behatása ezen Oldalakra, forrásokra vagy nyereményekre, nem felel ezekért és nem is ad hozzájuk ajánlást. Te tudomásul veszed és beleegyezel, hogy a Passive Apps nem tartozik sem közvetlen, sem közvetett felelősséggel bármely, ilyen oldalon vagy forráson vagy azon keresztül elérhető nyeremény, tartalom, rendezvény, áru vagy szolgáltatás által okozott vagy okozni vélt, illetve ilyennel kapcsolatos kárért vagy veszteségért. A szolgáltatás használata során talált harmadik féllel való minden ügyletben kizárólag te és a harmadik fél részes, és te beleegyezel, hogy a Passive Apps nem felelős semmilyen veszteségért, illetve a harmadik féllel szemben fennálló esetleges követelésért.

Szellemi tulajdonjog

Te tudomásul veszed és beleegyezel, hogy a Passive Apps rendkívül értékes szellemi tulajdon tulajdonosa, ideértve korlátozás nélkül az admin rendszerét, honlapjait, applikációit, és az azokkal kapcsolatos valamennyi információt. A Passive Apps a Szolgáltatások és az Oldalak valamennyi szellemi tulajdonának, ideértve többek között valamenny információt is, a tulajdonosa, és ezen tulajdonjogát a jövőben is fenntartja.

Bizalmas Információk felhasználásának tilalma

Bármely

 • Bizalmas Információ vagy
 • egyéb, a Szolgáltatásokon keresztül elérhető jogvédett anyag, védjegy vagy egyéb szellemi tulajdon bármely posztolása, másolása, módosítása, továbbítása, közlése, nyilvános bemutatása, kereskedelmi hasznosítása vagy reprodukciója tilos a szellemi tulajdon jogosultjának előzetesen beszerzett írásbeli beleegyezése nélkül.

Más felhasználók adatainak felhasználása

Te beleegyezel, hogy a Szolgáltatásokon vagy az Oldalakon keresztül elérhető, a Passive Apps vagy harmadik fél tulajdonában álló szellemi tulajdont nem másolod le, módosítod, továbbítod, terjeszted, adod elő, mutatod be, használod fel kereskedelmi célra, illetve nem értékesíted.

Tulajdonjog

Az Oldalakra és Szolgáltatásokra vonatkozóan minden tulajdonjog címzettje és jogosultja a Passive Apps. Az Oldalak a Passive Apps tulajdonát képező jogvédett anyagokat, védjegyeket és egyéb szellemi tulajdont tartalmaz. Ezen szellemi tulajdont a köztudomású és azon információk kivételével, amelyre te írásbeli engedélyt kaptál, tilos lemásolnod, módosítanod, közzétenned, közvetítened, terjesztened, előadnod, megjelenítened vagy eladnod.

Adatvédelmi szabályzat

A általad megadott adatok és anyagok gyűjtésére és lehetséges felhasználására vonatkozó információkért, kérjük olvasd el teljes egészében a Passive Apps adatvédelmi szabályzatát. Az Oldalak vagy a Szolgáltatások használatával elfogadod a Passive Apps adatvédelmi szabályzatát.

Törvényi adatszolgáltatás

Tudomásul veszed és beleegyezel, hogy az általad megadott adatokat a Passive Apps kiadhatja, ha a jogszabályok így rendelkeznek, harmadik fél kérése esetén vagy ha saját döntésünk alapján, jóhiszeműen eljárva úgy ítéljük meg, hogy a közlés szükséges

 • a jogszabályoknak, a hatóságok megkeresésének vagy utasításának, illetve bármely jogi eljárásnak a betartásához (függetlenül attól, hogy az irányadó jog kötelezővé teszi-e az adatszolgáltatást);
 • a Passive Apps vagy harmadik fél jogának vagy tulajdonának védelméhez; vagy
 • bárki egészségének vagy biztonságának védelméhez, például olyan esetben, amikor személy (akár a felhasználó) elleni jogsértés vagy erőszak fenyeget.

Adatszolgáltatás erőszak áldozatainak védelmében

A jelen Megállapodás és az adatvédelmi szabályzat rendelkezései mellett a Passive Apps fenntartja a jogot, de nem kötelezhető arra, hogy az általad megadott bármely adatot kiadjon, amennyiben saját döntése alapján a Passive Apps gyanítja vagy oka van arra gyanakodni, hogy  az információ olyan felet érint, aki bármely típusú erőszak áldozata lehet. Erőszak alatt értendő többek között idős személy, gyerek, házastárs elleni erőszak, gondozás elhanyagolása vagy családon belüli erőszak. A Passive Apps az adatot minden olyan hatóságnak kiadhatja, amelyet a Passive Apps saját döntése alapján megfelelőnek ítél az adatszolgáltatás kezelésére. Ilyen megfelelő hatóság lehet többek között a nyomozóhatóság, gyermekvédelmi hatóság vagy bírósági tisztségviselő. Tudomásul veszed és beleegyezel, hogy a Passive Apps jogosult ilyen adatszolgáltatást végrehajtani.

Harmadik fél honlapjaira mutató linkek / Ügyletek hirdetőkkel és szponzorokkal

A Szolgáltatások harmadik felek, többek között hirdetők honlapjaira mutató linkeket tartalmazhatnak, amelyekre a Passive Apps-nek nincs kihatással, és a Passive Apps nem felelős bármely linkelt oldal vagy linkelt oldalon található link tartalmáért, sem pedig ezen honlapok esetleges változásáért vagy frissüléséért. A Passive Apps ezen linkeket pusztán a könnyebbség kedvéért biztosítja, és bármely link alkalmazása nem jelenti azt, hogy a Passive Apps ajánlaná az adott harmadik fél honlapjának tartalmát vagy azért felelősséget vállalna. A Szolgáltatásokon vagy azokon keresztül talált hirdetőkkel vagy nyereményt kínáló szponzorokkal való minden kommunikáció vagy ügylet, illetve az ezek akcióiban való részvétel (ideértve kapcsolódó áruk vagy Szolgáltatások kifizetését és kiszállítását, bármely, a hirdetőknek vagy nyereményt kínáló szponzornak önként átadott személyes információt vagy jelentkezési elérhetőséget, és ilyen ügylettel kapcsolatos bármely egyéb rendelkezést, feltételt, garanciát vagy kötelezettségvállalást) olyan ügylet, amelyben csak te és az adott hirdető vagy nyereményt kínáló szponzor részes. Te beleegyezel, hogy a Passive Apps nem felelős semmilyen típusú olyan veszteségért vagy károsodásért, amely vagy ezen ügyletek eredményeként következett be, ideértve a Passive Apps által megadott adatoknak, a hirdetőkkel vagy nyereményt kínáló szponzorokkal való megosztását. A te adataidnak felhasználására vonatkozó további információkért, kérjük, tanulmányozd a Passive Apps adatvédelmi szabályzatát.

Szavatosság kizárása

A jelen szakasz az irányadó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben irányadó, hogy a Passive Apps a Szolgáltatásokat megtekintett állapotban, rendelkezésre álló formájukban nyújtja, és nem vállal semmiféle kifejezett garanciát vagy törvényes szavatosságot vagy egyéb garanciát a Szolgáltatások és az Oldalak tekintetében (iderétve az azokban található valamennyi információt is), ideértve a forgalomképességre, bizonyos célra való alkalmasságra vagy hibátlan teljesítésre vonatkozó törvényes szavatosságot is. A Passive Apps nem szavatol azért, hogy a Szolgáltatások használata biztonságos, zavartalan, folyamatosan rendelkezésre álló, hibátlan, illetve a te igényeidet kielégítő lesz, sem azért, hogy az Oldalak és/vagy Szolgáltatások hibái kijavításra kerülnek. A Passive Apps kizárja a felelősséget a Szolgáltatásokhoz való kapcsolódás lehetőségéért, illetve annak rendelekzésre állásáért, és ezekért nem is szavatol. A Passive Apps nem vállal garanciát az Oldalak és/vagy Szolgáltatások használatának semmilyen meghatározott eredményéért, és ilyet nem is helyez kilátásba.

Harmadik fél által nyújtott tartalom

A Szolgáltatásokon keresztül, de nem közvetlenül a Passive Apps által hozzéférhetővé tett vélemények, tanácsok, állítások, ajánlatok vagy egyéb információk, illetve egyéb tartalmak azok közzétevőjéhez tartoznak és nem feltétlenül megbízhatóak. Ezen tartalmakért a közzétevők egyedül felelősek.

A Passive Apps

 • nem garantálja a Szolgáltatásokon biztosított bármely információ pontosságát, teljességét vagy hasznosságát, illetve
 • nem vállal, hagy helyben vagy fogad el felelősséget bármely, a Passive Apps-on kívüli fél által közzétett vélemény, tanács vagy állítás pontosságáért vagy megbízhatóságáért. A Passive Apps semmilyen körülmények között nem felelős az abból adódó bármely veszteségért vagy kárért, hogy bárki a Szolgáltatásokon posztolt vagy a felhasználókhoz  vagy azok által közvetített információkra vagy egyéb tartalomra hagyatkozott.

Egyéb tanácsadás

Az előzőekben leírtakban és a jelen Megállapodás egyéb rendelkezésein túlmenően az  Oldalakon posztolt bármely tanács kizárólag tájékoztató és szórakoztató jellegű, és nem célja, hogy professzionális marketing, pénzügyi, orvosi, jogi vagy egyéb tanácsot testesítsen meg vagy helyettesítsen. A Passive Apps semmilyen kötelezettséget vagy szavatosságot nem vállal, és kifejezetten kizár minden felelősséget bármely, az Oldalakon vagy azon keresztül kínált vagy adott információt megfogadó személy eljárásáért, cselekedeteiért vagy az őt ért hatásokért. Ha konkrét kérdésed van, vagy olyan helyzetbe kerültél, amelyben professzionális marketing, pénzügyi, orvosi, jogi vagy egyéb tanácsra van szükséged, keress fel egy megfelelő képzettséggel és végzettséggel rendelkező szakembert.

Felelősségkorlátozás

Az irányadó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben alkalmazandó, hogy a társaság semmilyen esetben sem felel semmilyen, a Szolgáltatások használatából vagy használatra való képtelenségéből adódó vagy azzal kapcsolatos esetleges, különleges, következményes vagy közvetett kárért, ideértve többek között az adatok vagy programok elvesztéséért vagy megromlásáért, szolgáltatáskimaradásért és helyettesítő Szolgáltatások beszerzéséért való kártérítést is, abban az esetben is, ha a társaság tud vagy értesült az ilyen kár lehetőségéről. Az irányadó jog által megengedett legnagyobb mértékben alkalmazandó, hogy a társaság maximális összes felelőssége a jelen Megállapodással vagy Szolgáltatások, illetve az oldal használatával kapcsolatos bármilyen formájú igény esetén nem haladhatja meg az Oldalak használatából adódó és/vagy Szolgáltatások igénybevételéból adódó általad időben utoljára fizetett összeget. Illetve ha te nem fizettél a Szolgáltatások használatért, akkor 5 000 Ft-ot.

Felelősség kizárása a Passive Apps-től eltérő személy cselekményeiért

Az irányadó jogszabályok által legnagyobb mértékben alkalmazandó, hogy a társaság semmilyen esetben sem felel a te vagy személy, a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos cselekményeiből származó vagy azokkal összefüggő bármely közvetlen, közvetett, általános, speciális, kompenzációs, következményes és/vagy esetleges kárért, ideértve többek között a testi vagy lelki sérülést és/vagy bármely, a Szolgáltatások más felhasználóival történő kommunikációból vagy találkozóból származó kárt. Ideértendők az azon felhasználók cselekményei által okozott igények, veszteségek és károk is, akik hamis adatokkal regisztráltak, illetve a te megtévesztésedet vagy megkárosításodat kísérelték meg.

Információk ellenőrzése

A Passive Apps és alvállalkozói több módon is ellenőrizhetik a felhasználók által megadott információkat. Azonban egyik módszer sem tökéletes, ezért te beleegyezel, hogy a Passive Apps és alvállalkozói nem tartoznak neked felelősséggel tévesen ellenőrzött információk alapján.

Mentesítés

Beleegyezel, hogy mentesíti a Passive Apps-et és a hozzá kapcsolódó cégeket, illetve valamennyi tisztségviselőjét, igazgatóját, munkavállalóját, ügynökét és kapcsolódó harmadik felet minden olyan veszteség, költség, felelősség és kiadás alól (ideértve a méltányos ügyvédi díjat is), amely harmadik fél bármely olyan követeléséhez kapcsolódik vagy követeléséből adódik, amelynek alapja

 • hogy te az Oldalakat vagy a Szolgáltatásokat használtad vagy nem tudtad használni,
 • bármely, az általad létrehozott felhasználói poszt,
 • hogy te megszegted a jelen Megállapodás bármely rendelkezését vagy megsértetted harmadik fél jogait, vagy
 • te megszegetél bármely irányadó jogszabályt, szabályt vagy rendelkezést. A Passive Apps  fenntartja a jogot, hogy saját költségére maga védekezzen és rendelkezzen bármely olyan ügyben, amely miatt te egyébként mentesítéssel tartozol, amely esetben te köteles vagy teljes mértékben együttműködni a Passive Apps-tel a rendelkezésre álló védelem érvényesítése érdekében.

Panaszok

A szolgáltatással kapcsolatos panasz kezeléséhez kérlek, írj nekünk a hello@kaligabor.hu címre.

Értesítések és adatvédelem

A te e-mailcímedre, vagy bármilyen más megadott elérhetőségedre a Passive Apps értesítéseket, reklámokat küldhet.

Irányadó jog

A jelen Megállapodásra és te, valamint a Passive Apps között felmerülő bármely vitára a magyar jog az irányadó.

Ha nem megengedett, érvénytelennek tekintendő

Te felelős vagy azért, hogy a Szolgáltatásokat úgy használd, hogy a használat megfeleljen a rád vonatkozó minden jogszabálynak, szabálynak és rendelkezésnek. A jelen feltételek érvénytelenek és a Szolgáltatások igénybe vétele nem megengedett, ahol az ilyen használat tilos.

Teljes Megállapodás

A jelen Megállapodás közötted és a Passive Apps között, az Oldalak használatára és a  Szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó teljes Megállapodást tartalmazza.

Hatály fennmaradása

A jelen feltételek azután is hatályban maradnak, ha te megszünteted a Tagságodat vagy előfizetésedet, vagy nem használja a Szolgáltatásokat. Valamennyi olyan feltétel, amely természeténél fogva hatályba maradhat a jelen feltételek megszűnte után is, hatályban marad a megszűnést követően.

Jogról való lemondás

Ha a Passive Apps nem él egy jogával vagy nem kényszeríti ki a jelen Megállapodás valamelyik rendelkezését, ez nem jelent lemondást az adott jogról vagy rendelkezésről.

Részleges érvénytelenség

Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, a Megállapodás többi része maradéktalanul hatályban marad.

Harmadik fél kedvezményezettek kizárása

Te beleegyezel, hogy a jelen Megállapodás kifejezett ellenkező rendelkezése hiányában a jelen Megállapodásnak nem lehet harmadik fél kedvezményezettje.

Közcímek

A jelen Megállapodásban alkalmazott közcímek csak tájékoztató jellegűek, nem rendelkeznek jogi vagy rendelkező hatállyal.

A felek közti kapcsolat

Te és a Passive Apps két független szerződő fél, a jelen feltételekkel köztük ügynöki, partneri, joint venture-, munka- vagy franchise-jogviszony nem jön létre.

További Szolgáltatások

Bizonyos Szolgáltatások igénybe vételére vagy azokban való részvételre további feltételek vonatkozhatnak, és ezek vagy a jelen Megállapodásban kerülnek felsorolásra, vagy az adott szolgáltatásra való feliratkozáskor kerülnek átadásra a részedre.

A Szolgáltatások módosításának joga

Tudomásul veszed és beleegyezel, hogy a Szolgáltatások bármely vonatkozását vagy részét időről időre részben vagy egészben a Passive Apps módosíthatja, megváltoztathatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti, ideiglenesen vagy véglegesen. Tudomásul veszed és beleegyezel, hogy a Passive Apps nem felel sem neked, sem bármely harmadik félnek ezen módosításokért, változtatásokért, felfüggesztésekért, illetve megszüntetésekért.

Fizetési feltételek

Tudomásul veszed és beleegyezel, hogy a Szolgáltatások ellenérétékét az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (simplepay) fizetési rendszerén keresztül egyenlítheted ki.

Van bármilyen kérdésed?

Írj a hello@kaligabor.hu-ra és örömmel válaszolok 48 órán belül.